Hy-a Consulting bv

Voor interim-management

organisatie-ontwikkeling en Systemisch werk

Welkom op de website van Hy-a Consulting


Hy-a Consulting voor tijdelijk leiderschap, ont-wikkelling en advies. Hy-a Consulting richt zich op ont-wikkeling van mensenorganisatie. Het gaat er om de laagjes die optimaal functioneren belemmeren, weg te halen, te ont-wikkelen. Dan komen we bij de kern en daarmee de kracht van u en uw organisatie. Als eerste stap doen we een energetische scan om de kern van het probleem in beeld te brengen. Vervolgens bekijken we in overleg met u hoe zo efficiënt en effectief mogelijk het gewenste resultaat te bereiken. We doen dat met betrokkenheid, aandacht voor mensen én voor het resultaat. Waar nodig spiegelend en confronterend, echter altijd met respect.

Onze nieuwe vorm van dienstverlening: maatwerk voor elke klus

Herkent u deze symptomen:

- Teams die onvoldoende presteren?
- Processen die niet efficiënt optimaal verlopen?
- Slechte samenwerking tussen mensen of afdelingen?
- Grijs verzuim?
- Medewerkers die niet het maximale uit zichzelf halen?
- Verminderde passie en arbeidsvreugde?
- Performance die niet optimaal is?

Neem dan direct contact met ons op.

Samen met u én uw mensen lossen we het op!

Organisaties zijn voortdurend in beweging

Soms is er sprake van groei, dan weer van krimp of herinrichting. Organisaties vormen een organisch geheel. Net als bij andere levende organismen treden soms blokkades op die zich uiten in het niet of niet optimaal functioneren van onderdelen of mensen binnen de organisatie. Vaak ontstaan dan irritatie, interne competitie, terreingevechten of regelrechte sabotage. Verzuim en verloop zijn het gevolg. Soms zijn dit groeistuipen, soms zit er iets daadwerkelijk verkeerd in de verhoudingen binnen de organisatie. Dit wordt in veel non- profit organisaties, zoals in het onderwijs, de zorg, justitie en overheidsorganisaties vaak nog eens versterkt, door de veranderende eisen die er aan gesteld worden. (Florerend) Bedrijfsleven beseft al geruime tijd het belang van voortdurende verandering. Binnen zorg, onderwijs, justitie en overheid is dit echter nog geen gemeengoed. Daar komt in rap tempo verandering in met alle bijbehorend rumoer. Om deze processen in goede banen te leiden is een op maat gesneden aanpak noodzakelijk. Hy-a Consulting ondersteunt hierbij met een holistische aanpak. Holistisch wil zeggen dat we naar het geheel kijken. We beperken ons dus niet tot de zichtbare symptomen, maar maken samen met u de onderliggende oorzaken zichtbaar.

Ontwikkeling van mensenorganisatie

Hy-a Consulting richt zich op ont-wikkeling van mensenorganisatie. Het gaat er om de laagjes die optimaal functioneren belemmeren, weg te halen, te ont-wikkelen. Dan komen we bij de kern en daarmee de kracht van u en uw organisatie. Als eerste stap doen we een energetische scan om de kern van het probleem in beeld te brengen. Vervolgens bekijken we in overleg met u hoe zo efficiënt en effectief mogelijk het gewenste resultaat te bereiken. We doen dat met betrokkenheid, aandacht voor mensen én voor het resultaat. Waar nodig spiegelend en confronterend, echter altijd met respect.

Verrassende resultaten!

Onze aanpak leidt vaak tot verrassende resultaten, omdat we zorgen dat de vraag achter de oorspronkelijke vraag zichtbaar wordt. Klanten functioneren als gevolg van onze aanpak beter en dat leidt tot betere performance.
Nieuwsgierig geworden? Bel Pieter Corée (06 54 90 60 02) of e-mail ons via het contactformulier