Systemisch coachen en Organisatieopstellingen

Kent u dat in uw bedrijf, dat een bepaald patroon zich telkens weer herhaalt? Dat verandering nodig is, dat de intentie er is, maar dat als puntje bij paaltje komt, alles bij het oude blijft? Of doet zich de situatie voor dat u al regelmatig iemand heeft vervangen in en bepaalde functie, maar dat diegene telkens of opbrandt of uitvalt, in ieder geval de verwachtingen niet waarmaakt? Of de samenwerking tussen afdelingen of mensen loopt stroef? Kortom, in elk systeem waarin mensen zich op een of andere wijze georganiseerd hebben, spelen soms zaken die zich op cognitief niveau niet laten doorgronden of oplossen. Dan kan een opstelling uitkomst bieden.

Organisatieopstellingen

Op het gebied van systemisch werken bieden wij naast systemische coaching ook organisatieopstellingen. Systemisch werken richt zich op het systeem. Dat systeem kan een familie zijn (organisatieopstellingen zijn voortgekomen uit familieopstellingen), maar ook een organisatie, dus een bedrijf of instelling, maar ook een vereniging. Van Albert Einstein weten we dat zaken niet op hetzelfde niveau kunnen worden opgelost als waarop deze ontstaan. Dat betekent niet per definitie dat je een niveau hoger moet gaan. Misschien moet je ook wel een niveau dieper kijken, wat zit er onder, wat maakt nu dat het telkens weer gaat, zoals het gaat? Organisatieopstellingen zijn een bewezen methode om dieper te kijken. Een methode waarmee je niet alleen dieper kijkt, maar waarmee je ook in korte tijd tot de kern van de zaak komt, tot de oorzaak. En waardoor je vervolgens die oorzaak aan kunt pakken, waarbij er vaak door de opstelling alleen al, ook al het nodige verandert. Een organisatieopstelling is een methode zonder langdurige interviews, zonder dikke rapporten, wat allemaal veel (werk)tijd kost en de bijbehorende fikse nota’s. Neen, in enkele uren tijd heeft u een helder beeld wat er speelt. Daarmee wordt ook de aanpak helder.

Systemische coaching

Ook één-op-één kunnen we je van dienst zijn met onze systemische coaching. Je kunt terecht met vragen over je eigen functioneren maar ook met vragen over het functioneren van je onderneming of organisatie, of van het organisatieonderdeel waar je verantwoordelijk voor bent. In deze situaties hanteren we verschillende werkvormen afgestemd op jouw vraag, de situatie die je voorlegt. Dat kan een keuze zijn, hoe verder? Of een volgende stap in je loopbaan. Het kan ook een situatie in je bedrijf of organisatie(onderdeel) betreffen waar je maar geen vinger achter krijgt en dit is in alle rust in een één-op-één situatie met een coach wilt bekijken. In plaats van met menselijke representanten, zoals in een opstelling, kunnen we in deze situatie bijvoorbeeld met systemische poppetjes werken. Dit is maar één mogelijke werkvorm, op basis van de voorgelegde vraag of situatie bepaalt de coach welke werkvorm het meest geschikt is.

Onze rol

Eén van onze coaches/opstellers bespreekt aan de hand van een korte intake met jou als klant welke werkwijze in voorliggend geval het meest passend is. Bij systemische coaching wordt vervolgens een afspraak gemaakt voor een sessie. Veelal kan met één sessie volstaan worden. Zo sterk, zo verhelderend werkt systemische coaching. Is een organisatieopstelling aan de orde, dan regelen wij alles in overleg met jou als klant, de ruimte, representanten, etc. We werken in alle gevallen met representanten die geen voorkennis hebben van jou of je organisatie. Desgewenst blijft dat ook volledig anoniem. Dat is één van onze garanties wat betreft veiligheid en vertrouwelijkheid.