Hy-a Consulting BV

richt zich op het ont-wikkelen van mensen en organisaties. Organisaties zijn voor ons samenwerkingsverbanden van mensen, welke zich organisch ontwikkelen. Hy-a Consulting kan op verschillende manieren een bijdrage leveren om die ontwikkeling te versnellen of te versterken of om knelpunten te verhelpen. Inmiddels hebben wij bij diverse klanten in verschillende branches in de non-profit sector resultaten geboekt op het gebied van het creëren van goede samenwerking, verhelpen van communicatieproblemen, begeleiden van veranderingsprocessen, ontwikkelen van strategisch HRM beleid, implementatie van HRM instrumenten, coachen op gedrag en resultaat en team coaching.

Betere performance

Onze aanpak leidt tot betere performance. Wij stemmen in overleg met de klant de gewenste aanpak af en stellen een plan van aanpak op met interventies om de gewenste resultaten te bereiken. Samen met de klant maken wij een analyse waardoor de goede samenwerking verstoord wordt of waardoor de communicatieproblemen ontstaan. Bij het begeleiden van veranderingsprocessen maken we in samenspraak met de klant een opzet hoe de veranderingsprocessen zodanig aangepakt kunnen worden dat resultaat vanzelfsprekend is. Bij het ontwikkelen van strategisch HRM beleid verdiepen we ons eerst in de core business en cultuur van de klant, want uiteindelijk dient strategisch HRM beleid bij te dragen aan het realiseren van de doelen van de onderneming en de gewenste resultaten. Als het gaat om coachen op gedrag en resultaat of team coaching, bepalen we eerst in overleg met de klant wat het resultaat moet zijn. De klant kan hierbij het team (met hun leidinggevende) of de persoon zijn die gecoacht gaat worden. In het geval van coachen op gedrag en resultaat van een persoon kan hij of zij zelf als opdrachtgever fungeren of (samen met) zijn of haar leidinggevende.

Goede samenwerking

We zijn hierboven begonnen met het noemen van goede samenwerking en communicatieproblemen. Onze ervaring is dat het ontbreken van goede samenwerking of het bestaan van communicatieproblemen heel snel leidt tot verminderde performance of in het slechtste geval conflicten, uitval en andere ongewenste effecten. Het is dan zaak snel aan de slag te gaan met gerichte interventies. Soms is de aangewezen aanpak team coaching, soms het verzorgen van een ontwikkeltraject, zeg maar het plegen van teamonderhoud. In andere gevallen blijkt de betrokken (team)manager uitstekend in staat om zelf de gewenste resultaten te boeken, waarbij wij hem of haar coachen op gedrag en resultaat. Onze kracht is dat wij snel inzetbaar zijn en snel thuis zijn in de organisatie van onze klant, waardoor we al op korte termijn de eerste resultaten kunnen boeken. Resultaten die we borgen dankzij onze gerichte aanpak waarbij we niet het probleem overnemen en oplossen, maar inspelen op het zelflerend vermogen van de organisatie. Uiteindelijk is onze bedoeling dat de organisatie na begeleiding zelfstandig verder kan en zelf handvatten heeft gekregen en ontwikkeld en in voorkomende gevallen zelf in oplossingen kan voorzien.

Onze rol

Bij het uitvoeren van opdrachten hanteren wij verschillende werkvormen, afgestemd op de situatie die we aantreffen. Onze rol, die in overleg met de opdrachtgever wordt bepaald, kan daarbij variëren. Inzet als adviseur, coach, trainer en interim-manager behoort tot de mogelijkheden. Bij het begin van elke opdracht doen wij een intuïtieve organisatiescan. Daarmee leggen we de basis voor onze analyse. Het is onze ervaring dat we middels een dergelijke organisatiescan in zeer korte tijd een analyseproces realiseren. Een analyseproces dat anders meerdere weken in beslag zou nemen. Daar zit een deel van de winst voor onze klanten.