Ingesnoerd
20 februari 2016

Nieuwe vorm van dienstverlening: Maatwerkklussen

Onze nieuwe vorm van dienstverlening: maatwerk voor elke klus.

Ik merk dat de vraag in de markt verandert. Nog steeds worden interimmers gevraagd voor de bekende klussen, zoals een onvoldoende presterende afdeling verbeteren of een vastgelopen afdeling weer op de rails krijgen, de gevolgen van mismanagement herstellen of een niet te vervullen lastige vacature tijdelijk invullen. Daarnaast ontstaat er behoefte aan een vorm van ondersteuning bij deelprocessen. Het kan dan gaan om heel verschillende zaken. Voorbeelden zijn de implementatie van een gesprekscyclus, het leiden van een tijdelijke operatie, taakbeleid analyseren of een voorstel voor een ander taakbeleid door een school loodsen, het doorlichten van een deel van de organisatie en vervolgens het schrijven van een plan van aanpak voor verbetering of reorganisatie, het uitwerken van een business case of de werkverdeling of het taakbeleid analyseren, het scholen van een (management)team of het verzorgen van advies. Ook kan het gaan om het implementeren van nieuw beleid al of niet voortkomend uit nieuwe regelgeving door de overheid.

Op basis daarvan heb ik mijn dienstverlening uitgebreid. Mijn voordeel daarbij is dat ik heel breed inzetbaar ben. Ik heb een ruime ervaring als leidinggevende in verschillende functies, zowel in de lijn, van teamleider tot en met directeur, als in de staf, van coördinator van een ondersteunende afdeling tot eindverantwoordelijk HR-manager van een onderwijsinstelling. In al die situaties heb ik telkens ook mijn coach- en trainingskwaliteiten ingezet. Die onderwijservaring heb ik opgedaan bij zowel ROC's als AOC's. Ik ken dus beide soorten onderwijs van binnenuit. Daarnaast heb ik binnen het onderwijs teamtrainingen gegeven gericht op het verbeteren van samenwerking en performance en daarnaast directies en colleges van bestuur geadviseerd op het gebied van organisatieontwikkeling, cultuuraanpak, managementopvolging en overig voorgenomen beleid. Onderdeel daarvan was ook het begeleiden van managementdagen gericht op het vaststellen van het te voeren beleid en de gewenste ontwikkelrichting.

Op basis van die ervaringen kan ik allerlei vormen van ondersteuning bieden. Daartoe heb ik de volgende constructie ontwikkeld. Een onderwijsinstelling of school huurt mij in voor 10 - 20 dagen per schooljaar en zet mij breed in als bijvoorbeeld adviseur, deskundige op het gebied van personeel en organisatie, coach van leidinggevenden of docenten, begeleider van outplacementtrajecten, teamtrainer, conflictbemiddelaar, begeleider bij cultuurverandering of als ondersteuner van een leidinggevende. Een andere optie is het begeleiden van een eigen leidinggevende die een specifieke opdracht krijgt, bijvoorbeeld een project. Dat is een goedkopere oplossing dan een externe projectmanager inhuren. Die coaching pak ik desgewenst breed op, niet alleen het begeleiden (on the job), maar ook het toetsen van plannen, notities en andere documenten. Daarnaast kan ik management- of studiedagen zowel inhoudelijk als organisatorisch voor mijn rekening nemen of inspectiebezoeken voorbereiden. Dit alles op basis van maatwerk.

Bij de afgenomen dagdelen zijn besprekingen vooraf en tussendoor inclusief. Het tarief voor deze vorm van ondersteuning is € 3900,- excl. BTW voor 10 dagen. De school krijgt daarvoor een 'strippenkaart' met een afname van tien dagen. Het voordeel hiervan is dat de school iemand beschikbaar heeft die zich niet steeds weer hoeft in te werken én die op bijna alle gebieden inzetbaar is. Dat geeft continuïteit in de contacten en voor het werk. Het betekent tevens dat ze iemand tot hun beschikking hebben die niet even snel zijn ding komt doen en dan weer weg is, maar die zaken af kan maken én afmaakt. Iemand die flexibel inzetbaar is en die ontwikkelingen blijft volgen én aangesproken kan worden op het afgesproken resultaat. Dat leidt tot een duurzame relatie.

Kortom, een andere vorm van interim-management. Geïnteresseerd?

Bel me: (06) 54 90 60 02 of mail: pietercoree@hy-aconsulting.nl